Program
            spoločnosti
                                  
na rok 2021

 
 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Spoločnosť poskytuje odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky vo všetkých oblastiach priemyslu. SSTT organizuje tiež odborné semináre, kurzy, konferencie, firemné prezentácie a sympóziá.

 
  vznik a vývoj

  významné udalosti  

  odborné podujatia a technická osveta

  prehľad udalostí a členská základňa 

  záver

 
 


História tribológie a tribotechniky

 
Tribológia a tribotechnika má stále miesto v odbornej oblasti starostlivosti o stroje a zariadenia a prispieva k ich spoľahlivosti v prevádzke. Táto odborná činnosť má svoju históriu aj na Slovensku. Tribológii a  tribotechnike v Slovenskej republike  venuje pozornosť okrem iných najmä  Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku (SSTT) pri   Zväze slovenských vedecko technických spoločnosti (ZSVTS).  Pre  vedeckú,  odbornú a spotrebiteľskú verejnosť vyplývajú vzhľadom na to  úlohy, ktoré súvisia s týmto novým vedným odborom. Ide o úlohy zamerané na prípravu odborných kádrov, vytváranie podmienok pre aplikáciu tribotechnickej diagnostiky v praxi, uplatňovanie nových tribologických poznatkov v konštrukcii strojov, poskytovanie technických informácií  a ďalšie  dôležité  úlohy.           
   
* Tribológia * História * Partneri * Aktuality * Kontakty
© 2009 Intertribo.sk Vytvoril a prevádzkuje: Webhostingy.sk