Program
            spoločnosti
                                  
na rok 2022

 
 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Spoločnosť poskytuje odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky vo všetkých oblastiach priemyslu. SSTT organizuje tiež odborné semináre, kurzy, konferencie, firemné prezentácie a sympóziá.


Tribotechnická informácia 2/2021

Voda v mazacích olejoch

Vlhkosť, voda v mazacích olejoch, mazacích systémoch strojov a zariadeniach nie je žiaduca. Jej prítomnosť v oleji je veľmi negatívna, zhoršuje jeho vlastnosti a vedie často k vytváraniu vodných emulzií, kalov, podporuje penenie,  znižuje dielektrickú pevnosť izolačných olejov a je príčinou korózií kovových súčiastok a ich zvýšeného opotrebovania , čo vedie k zníženiu ich životnosti a spoľahlivosti strojov a zariadení.

Aktuality

 Významné výročie tribológie na Slovensku                                   


Ponuka odbornej literatúry pre tribológov

Ing. Jozef STOPKA - TRIBOTECHNICKÉ LISTY Č.3  

Po TRIBOTECHNICKÝCH LISTOCH č.2,
Ing. Jozef Stopka pripravil pokračovanie, 
TRIBOTECHNICKÉ LISTY č.3. Publikácia vypĺňa veľkú medzeru v technickej literatúre venovanej otázkam tribológie a tribotechniky. Svojim obsahom je určená predovšetkým praktickým tribotechnikom v priemyselnej a výrobnej sfére, počnúc automobilovým priemyslom a končiac špeciálnymi oblasťami uplatnenia mazív. Rovnako je vhodná aj ako učebnica pre rôzne stupne vzdelávania a odborné kurzy.

  

  


Máj 2022 - Ponúkame prípravné školenie uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky pre kvalifikačný stupeň 

TRIBOTECHNIK I. a II. 

v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2008. Viac informácii TU.


 

 

Staňte sa členmi Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku!

Individuálna prihláška: TU

Kolektívna prihláška: TU

Vyplnenú prihlášku pošlite na email: tribologia.sstt@gmail.com

 

 

 


                                        
                                           

 

 

 
* Tribológia * História * Partneri * Aktuality * Kontakty
© 2009 Intertribo.sk Vytvoril a prevádzkuje: Webhostingy.sk