Program
            spoločnosti
                                  
na rok 2021

 
 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Spoločnosť poskytuje odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky vo všetkých oblastiach priemyslu. SSTT organizuje tiež odborné semináre, kurzy, konferencie, firemné prezentácie a sympóziá.


Tribotechnická informácia 1/2021

ROPNÉ ALEBO SYNTETICKÉ MAZACIE OLEJE

V tribotechnickej praxi sa stretávame s otázkou, aký mazací olej použiť, či ropný (minerálny) alebo syntetický. Všeobecne platí zásada, že o tom rozhoduje výrobca stroja, zariadenia. Na mazací olej sa treba pozerať, ako na konštrukčný prvok. Ropné  mazacie oleje predstavujú v súčasnej dobe ešte stále až 93 % spotreby mazacích olejov. Ostaných 7 % tvoria syntetické mazacie oleje.
C
ieľom je  uviesť základné rozdiely medzi ropnými a syntetickými mazacími olejmi, získať prehľad o ich úžitkových vlastnostiach, teda poukázať na výhody a nevýhody pri ich aplikácii v praxi.

 

Aktuality

 Významné výročie tribológie na Slovensku                                   


Ponuka odbornej literatúry pre tribológov

Ing. Jozef STOPKA - TRIBOTECHNICKÉ LISTY Č.3  

Po TRIBOTECHNICKÝCH LISTOCH č.2,
Ing. Jozef Stopka pripravil pokračovanie, 
TRIBOTECHNICKÉ LISTY č.3. Publikácia vypĺňa veľkú medzeru v technickej literatúre venovanej otázkam tribológie a tribotechniky. Svojim obsahom je určená predovšetkým praktickým tribotechnikom v priemyselnej a výrobnej sfére, počnúc automobilovým priemyslom a končiac špeciálnymi oblasťami uplatnenia mazív. Rovnako je vhodná aj ako učebnica pre rôzne stupne vzdelávania a odborné kurzy.

  

  


Ponúkame prípravné školenie uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky pre kvalifikačný stupeň 

TRIBOTECHNIK I. a II. 

v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2008. Viac informácii TU.


 

 

Staňte sa členmi Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku!

Individuálna prihláška: TU

Kolektívna prihláška: TU

Vyplnenú prihlášku pošlite na email: tribologia.sstt@gmail.com

 

 

 


                                        
                                           

 

 

 
* Tribológia * História * Partneri * Aktuality * Kontakty
© 2009 Intertribo.sk Vytvoril a prevádzkuje: Webhostingy.sk