program
            spoločnosti
                                  
na rok 2017

 
 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností . Spoločnosť poskytuje odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky vo všetkých oblastiach priemyslu. SSTT organizuje tiež odborné semináre, kurzy, konferencie, firemné prezentácie a sympóziá.

Tribotechnická informácia 4/2017  

VÝZNAMNÉ VÝROČIE TRIBOLÓGIE A TRIBOTECHNIKY NA SLOVENSKU

 

 Tribológia a tribotechnika má stále miesto v odbornej oblasti starostlivosti o stroje a zariadenia, a prispieva k ich spoľahlivosti v prevádzke. Táto odborná činnosť má svoju históriu, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že v priebehu roka 2017  sme si pripomenuli 60. výročie založenia organizovanej techniky mazania, tribotechniky na Slovensku. Pre spotrebiteľskú, vedeckú a odbornú verejnosť vyplývajú nové úlohy, ktoré súvisia s vedným odborom tribológie. Ide o úlohy zamerané na prípravu odborných kádrov, vytváranie podmienok pre aplikáciu tribotechnickej diagnostiky,  uplatňovanie nových tribologických poznatkov v praxi a iné dôležité  úlohy. Ponúka sa tu preto možnosť spoločnej  spolupráce v tomto odbore s ďalšími vednými a technickými odbormi v oblasti starostlivosti o základné prostriedky.                  

                                      

 

Aktuality 

Pozývame všetkých na odborný kurz  TRIBOTECHNIK I.
Ide o prípravné školenie uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky personálu pre kvalifikačný stupeň TRIBOTECHNIK I a II. v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2800. 
Kurz organizujeme 28. -30 novembra 2017 v Bratislave.

PROGRAM KURZU                      PRIHLÁŠKA


 

Ponuka odbornej literatúry pre tribológov 

 

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s MŠVVaŠ SR a SAV zorganizoval 27. apríla 2017 v Bratislave konferenciu FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA.

Tlačovú správu z konferencie nájdete TU


26. apríla 2017 sa konala odborná konferencia POHONNÉ LÁTKY A MAZIVÁ PRE AUTOMOBILY, ktorú sme organizovali ako sprievodný program tohtoročného AUTOSALÓNU na Inchebe. Akcie sa zúčastnilo 50 účastníkov, medzi nimi boli aj členovia našej spoločnosti a študenti STU v Bratislave.


Podľa záujmu odbornej verejnosti pripravíme odborný kurz
  TRIBOTECHNIK I.
Ide o prípravné školenie uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky personálu pre kvalifikačný stupeň TRIBOTECHNIK I a II. v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2800. 

Kurz plánujeme zorganizovať na jeseň 2017. 

V roku 2016 si pripomíname 50 rokov od vzniku názvu TRIBOLÓGIA.
Zaujímavé informácie o začiatkoch tribológie nájdete v článku Dr. Pavla Klucha v odbornom časopise MOT´or - Nová technika (str.52-54) v
júnovom čísle 

Staňte sa členmi Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku!

 

prihláška 

 
  

* Tribológia * História * Partneri * Aktuality * Kontakty
© 2009 Intertribo.sk Vytvoril a prevádzkuje: Webhostingy.sk