program
            spoločnosti
                                  
na rok 2016

 
 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností . Spoločnosť poskytuje odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky vo všetkých oblastiach priemyslu. SSTT organizuje tiež odborné semináre, kurzy, konferencie, firemné prezentácie a sympóziá.

Tribotechnická Informácia  4/2016 

VPLYV OŠETROVANIA MAZACÍCH OLEJOV NA ÚBYTOK PRÍSAD

Mazivo patrí medzi rozhodujúce konštrukčné prvky každého stroja a zariadenia. V prevádzke strojov a zariadení pôsobia na mazivo rôzne nepriaznivé vplyvy, čím dochádza k jeho chemickým a fyzikálnym zmenám. Vplyvom rôznych primiešanín, nadmerným oterom, pôsobením tepla, vzdušného kyslíka, vlhkosti, prostredím a pod. dochádza k starnutiu maziva a tým k jeho znehodnocovaniu. Z uvedených dôvodov vyplýva požiadavka na ošetrovanie, zhodnocovanie mazacích olejov v prevádzke...

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality 

V dňoch 24.-25. novembra 2016 sa v Bratislave konala  konferencia  TRIBOTECHNIKA V PRAXI 2016, ďakujeme všetkým prednášateľom aj účastníkom, veríme že si odniesli mnoho nových odborných poznatkov do svojej ďalšej práce.
 

V roku 2016 si pripomíname 50 rokov od vzniku názvu TRIBOLÓGIA.
Zaujímavé informácie o začiatkoch tribológie nájdete v článku Dr. Pavla Klucha v odbornom časopise MOT´or - Nová technika (str.52-54) v
júnovom čísle 

Staňte sa členmi Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku!

 

prihláška 

 
  

* Tribológia * História * Partneri * Aktuality * Kontakty
© 2009 Intertribo.sk Vytvoril a prevádzkuje: Webhostingy.sk