Program
            spoločnosti
                                  
na rok 2020

 
 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Spoločnosť poskytuje odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky vo všetkých oblastiach priemyslu. SSTT organizuje tiež odborné semináre, kurzy, konferencie, firemné prezentácie a sympóziá.

Tribotechnická informácia 1/2020


TRIBOTECHNIKA
A ELEKTROMOBILITA

Elektromobilita je v súčasnom automobilovom svete momentálne jednou z hlavných tém, ktorá zaujíma motoristickú verejnosť.  Vzhľadom na  dostupné informácie je predpoklad, že nastane pokles výroby klasických spaľovacích motorov a prudko narastie výroba elektrických vozidiel, automobilov.  Podľa jedného možno agresívneho scenára je predpoklad, že v roku 2050 bude až 95 % všetkých vozidiel, automobilov na elektrický pohon. Všetko je možné a tento predpokladaný vývoj možno očakávať. Z toho a možno aj z ďalších dôvodov, požiadaviek  nastupuje nová technológia mazania, nová tribotechnika  automobilov.

                                      

 

Aktuality

Zborník určený pre účastníkov kurzu Tribotechnik                                                                Tribotechnik I. a II..       

                   

 

  Ponuka odbornej literatúry pre tribológov
 Ing. Jozef STOPKA - TRIBOTECHNICKÉ LISTY Č. 3  

Po TRIBOTECHNICKÝCH LISTOCH č.2, Ing. Jozef Stopka pripravil pokračovanie, TRIBOTECHNICKÉ LISTY č.3. Publikácia vypĺňa veľkú medzeru v technickej literatúre venovanej otázkam tribológie a tribotechniky. Svojim obsahom je určená predovšetkým praktickým tribotechnikom v priemyselnej a výrobnej sfére, počnúc automobilovým priemyslom a končiac špeciálnymi oblasťami uplatnenia mazív. Rovnako je vhodná aj ako učebnica pre rôzne stupne vzdelávania a odborné kurzy.

  

  


Podľa záujmu odbornej verejnosti pripravíme odborný kurz
  TRIBOTECHNIK I.
Ide o prípravné školenie uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky personálu pre kvalifikačný stupeň TRIBOTECHNIK I a II. v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2800.  

Staňte sa členmi Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku!
prihláška 

 

 

 
  

* Tribológia * História * Partneri * Aktuality * Kontakty
© 2009 Intertribo.sk Vytvoril a prevádzkuje: Webhostingy.sk