program
            spoločnosti
                                  
na rok 2019

 
 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností . Spoločnosť poskytuje odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky vo všetkých oblastiach priemyslu. SSTT organizuje tiež odborné semináre, kurzy, konferencie, firemné prezentácie a sympóziá.

Tribotechnická informácia 4/2019


TRIBOTECHNIKA PAPIERENSKÝCH STROJOV 

V dnešnej elektronickej dobe je taká predstava, že papierenský priemysel je na ústupe, stagnuje. Je to dané možno tým, že veľa obchodných operácii, samotná komunikácia prebieha bez použitia papierových dokladov, napr.  v domácnostiach a úradoch. Opak je však pravdou. Spotreba papiera, papierenských výrobkov narastá, ako sú napr. hygienické papierové výrobky, obalová technika, kartónový papier (biely), grafický papier  a ďalšie výrobky, ktoré prispievajú aj k zlepšeniu životného prostredia. Vývoj v tomto rezorte  spotrebného priemyslu neustále prebieha a z toho dôvodu narastajú aj nové požiadavky, ktoré súvisia so samotnou prevádzkou papierenských strojov. Ide o nové náročnejšie prevádzkové podmienky, ktoré majú aj vplyv na sortiment, výber mazacích prostriedkov, mazív.

 

                                      

 

Aktuality

Pripravujeme  pre vás odborný seminár TRIBOTECHNIKA V PRAXI 2019. Bude sa konať
16. októbra 2019 v hoteli MODENA (Vlčie hrdlo 1).

Seminár je určený pre absolventov kurzov TRIBOTECHNIK, certifikovaných pracovníkov kvalifikačných stupňov TRIBOTECHNIK podľa ISO 17 024 v zmysle smernice COP-02-07, technických pracovníkov z odboru tribológie a tribotechniky, pracovníkov odboru starostlivosti o základné prostriedky a členov Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku.
Účasť na seminári je bezplatná, program a prihlášku nájdete nižšie.

PROGRAM


PRIHLÁŠKA

 
 


 

  Ponuka odbornej literatúry pre tribológov
 Ing. Jozef STOPKA - TRIBOTECHNICKÉ LISTY Č. 2  


Po TRIBOTECHNICKÝCH LISTOCH, Ing. Jozef Stopka, predseda SSTT pripravil pokračovanie, TRIBOTECHNICKÉ LISTY č.2. Publikácia vypĺňa veľkú medzeru v technickej literatúre venovanej otázkam tribológie a tribotechniky. Svojim obsahom je určená predovšetkým praktickým tribotechnikom v priemyselnej a výrobnej sfére, počnúc automobilovým priemyslom a končiac špeciálnymi oblasťami uplatnenia mazív. Rovnako je vhodná aj ako učebnica pre rôzne stupne vzdelávania a odborné kurzy.

  

  


Podľa záujmu odbornej verejnosti pripravíme odborný kurz
  TRIBOTECHNIK I.
Ide o prípravné školenie uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky personálu pre kvalifikačný stupeň TRIBOTECHNIK I a II. v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2800.  

Staňte sa členmi Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku!
prihláška 

 

 

 
  

* Tribológia * História * Partneri * Aktuality * Kontakty
© 2009 Intertribo.sk Vytvoril a prevádzkuje: Webhostingy.sk