program
            spoločnosti
                                  
na rok 2018

 
 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností . Spoločnosť poskytuje odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky vo všetkých oblastiach priemyslu. SSTT organizuje tiež odborné semináre, kurzy, konferencie, firemné prezentácie a sympóziá.

Tribotechnická informácia 2/2018


POTRAVINÁRSKE MAZIVÁ 

Z histórie vieme, že vo výrobe a technológii potravinárskych výrobkov a nápojov  sa používali najmä ropné mazivá, napr. biele ropné oleje k mazaniu strojov a zariadení. V roku 1960 vláda USA požiadala USDA (United States Department of Agriculture) a FDA (Food and Drug Administration), aby vyvinuli a preskúmali vhodné látky pre použitie v mäsnom a hydinárskom priemysle. Zoznam, ktorý bol vypracovaný sa postupne rozširoval a dosiahol viac ako 100 výrobkov a tak predstavoval veľké množstvo syntetických základových olejov a široký rozsah prísad. 

                                      

 

Aktuality 

Pozvánka na zasadnutie výboru Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku

Všetkých členov a sympatizantov SSTT, ako aj odbornú verejnosť pozývame na zasadnutie výboru SSTT, ktoré sa uskutoční dňa 18.4.2018 o 13,00 hod. v zasadačke ZSVTS,  Koceľova 15 v Bratislave.
Pozvánku a program zasadnutia nájdete TU

Pred zasadnutím výboru sa bude konať odborný seminár TRIBOTECHNIKA 2018, na ktorý Vás tiež srdečne pozývame. Program seminára a prihlášku nájdete na linkoch nižšie.

  program seminára              prihláška 

Pozvánka na odbornú konferenciu

Česká strojnická společnost, odborná sekcia Tribotechnika v spolupráci so SSTT a odbornou skupinou Tribodiagnostika ATD ČR organizuje 13. Medzinárodnú česko-slovenskú konferenciu MAZÁNÍ V MODERNÍM PRUMYSLOVÉM PODNIKU.
Konferencia sa koná v dňoch 25.- 27. apríla 2018 v Novém Městě na Moravě, v hoteli SKI.

Bližšie informácie o programe a podmienkach účasti na konferencii nájdete nižšie, vo formáte PDF alebo WORD. 
Všetkých na pripravovanú odbornú akciu srdečne pozývame .

          Ponuka odbornej literatúry pre tribológov

Ing. Jozef STOPKA - TRIBOTECHNICKÉ LISTY  

Publikácia vypĺňa veľkú medzeru v technickej literatúre venovanej otázkam tribológie a tribotechniky. Svojim obsahom je určená predovšetkým praktickým tribotechnikom v priemyselnej a výrobnej sfére, počnúc automobilovým priemyslom a končiac špeciálnymi oblasťami uplatnenia mazív. Rovnako je vhodná aj ako učebnica pre rôzne stupne vzdelávania a odborné kurzy.

  

 


Program Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku 
na rok 2018


Podľa záujmu odbornej verejnosti pripravíme odborný kurz
  TRIBOTECHNIK I.
Ide o prípravné školenie uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky personálu pre kvalifikačný stupeň TRIBOTECHNIK I a II. v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2800.  

Staňte sa členmi Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku!

 

prihláška 

 
  

* Tribológia * História * Partneri * Aktuality * Kontakty
© 2009 Intertribo.sk Vytvoril a prevádzkuje: Webhostingy.sk