program
            spoločnosti
                                  
na rok 2018

 
 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností . Spoločnosť poskytuje odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky vo všetkých oblastiach priemyslu. SSTT organizuje tiež odborné semináre, kurzy, konferencie, firemné prezentácie a sympóziá.

Tribotechnická informácia 1/2018


MAZIVÁ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Základnou surovinou pre výrobu mazacích prostriedkov, mazív je ropa. Význam ropy vzhľadom na súčasnú situáciu netreba zvlášť zdôrazňovať. Z hospodárskeho významu ropy vyplýva potreba úsporného hospodárenia s mazivami a  tiež zistenie  pôsobenia ich  vplyvu na životné prostredie. Z toho dôvodu je tu aj otázka  na správne hospodárenie s použitými, resp.  opotrebovanými, odpadovými olejmi a na používanie sortimentu takých  mazív, ktoré sú priaznivé k životnému prostrediu. 

                                      

 

Aktuality 

Pozvánka na odbornú konferenciu

Česká strojnická společnost, odborná sekcia Tribotechnika v spolupráci so SSTT a odbornou skupinou Tribodiagnostika ATD ČR organizuje 13. Medzinárodnú česko-slovenskú konferenciu MAZÁNÍ V MODERNÍM PRUMYSLOVÉM PODNIKU.
Konferencia sa koná v dňoch 25.- 27. apríla 2018 v Novém Městě na Moravě, v hoteli SKI.

Bližšie informácie o programe a podmienkach účasti na konferencii nájdete nižšie, vo formáte PDF alebo WORD. 
Všetkých na pripravovanú odbornú akciu srdečne pozývame .

          Ponuka odbornej literatúry pre tribológov

Ing. Jozef STOPKA - TRIBOTECHNICKÉ LISTY  

Publikácia vypĺňa veľkú medzeru v technickej literatúre venovanej otázkam tribológie a tribotechniky. Svojim obsahom je určená predovšetkým praktickým tribotechnikom v priemyselnej a výrobnej sfére, počnúc automobilovým priemyslom a končiac špeciálnymi oblasťami uplatnenia mazív. Rovnako je vhodná aj ako učebnica pre rôzne stupne vzdelávania a odborné kurzy.

  

 


Program Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku 
na rok 2018


Podľa záujmu odbornej verejnosti pripravíme odborný kurz
  TRIBOTECHNIK I.
Ide o prípravné školenie uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky personálu pre kvalifikačný stupeň TRIBOTECHNIK I a II. v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2800.  

Staňte sa členmi Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku!

 

prihláška 

 
  

* Tribológia * História * Partneri * Aktuality * Kontakty
© 2009 Intertribo.sk Vytvoril a prevádzkuje: Webhostingy.sk