program
            spoločnosti
                                  
na rok 2019

 
 
Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
je členom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností . Spoločnosť poskytuje odborné, poradenské a konzultačné služby v odbore tribológie a tribotechniky vo všetkých oblastiach priemyslu. SSTT organizuje tiež odborné semináre, kurzy, konferencie, firemné prezentácie a sympóziá.

Tribotechnická informácia 1/2019


NOVÉ POŽIADAVKY NA PREVODOVÉ OLEJE 

Prevody slúžia na prenášanie točivého pohybu a mechanickej energie z jedného hriadeľa na druhý. Sú to strojové súčasti ako napr. ozubené kolesá, trecie prevody, remeňové prevody, lanové prevody, reťazové prevody a ďalšieNajpočetnejšiu skupinu tvoria ozubené kolesa, ktoré sa používajú predovšetkým na prevody so stálym prevodovým pomerom a s malou osovou vzdialenosťou hriadeľov. V súčasnej dobe  vývoj priemyselných prevodových olejov ovplyvňujú najmä tieto dva aspekty. Prvý predstavujú samotné špecifikácie, normy ako je ISO 12925-1, DIN 51517-3, AGMA 9005-E02 EP a ďalšie špecifikácie.  Druhy aspekt predstavujú samotné zmeny a požiadavky na priemyselné a automobilové prevodovky. 

                                      

 

Aktuality

Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku pozýva všetkých záujemcov a odborníkov absolvovať   prípravné školenie uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky personálu pre kvalifikačný stupeň Tribotechnik I a II.  

Absolventi  školenia týmto splnia požiadavku, aby mohli vykonať certifikačnú skúšku na Certifikačnom orgáne personálu (COP TD) a získať medzinárodne platný certifikát v kvalifikačnom stupni I. -  Tribotechnik I., resp. kvalifikačný stupeň II. - Tribotechnik II. 
Odborný kurz TRIBOTECHIK I. sa bude konať 10.- 12. apríla 2019 v prednáškovej sále ZSVTS na Koceľovej 15, v Bratislave. 

Program a prihlášku nájdete tu:

 
 
TRIBOTECHNIK I.              PRIHLÁŠKA


 

  Ponuka odbornej literatúry pre tribológov
 Ing. Jozef STOPKA - TRIBOTECHNICKÉ LISTY Č. 2  


Po TRIBOTECHNICKÝCH LISTOCH, Ing. Jozef Stopka, predseda SSTT pripravil pokračovanie, TRIBOTECHNICKÉ LISTY č.2. Publikácia vypĺňa veľkú medzeru v technickej literatúre venovanej otázkam tribológie a tribotechniky. Svojim obsahom je určená predovšetkým praktickým tribotechnikom v priemyselnej a výrobnej sfére, počnúc automobilovým priemyslom a končiac špeciálnymi oblasťami uplatnenia mazív. Rovnako je vhodná aj ako učebnica pre rôzne stupne vzdelávania a odborné kurzy.

  

  


Podľa záujmu odbornej verejnosti pripravíme odborný kurz
  TRIBOTECHNIK I.
Ide o prípravné školenie uchádzačov na vykonanie certifikačnej skúšky personálu pre kvalifikačný stupeň TRIBOTECHNIK I a II. v oblasti organizácie tribotechniky a analýzy mazív podľa ISO 18436-4:2800.  

Staňte sa členmi Slovenskej spoločnosti pre tribológiu a tribotechniku!
prihláška 

 

 

 
  

* Tribológia * História * Partneri * Aktuality * Kontakty
© 2009 Intertribo.sk Vytvoril a prevádzkuje: Webhostingy.sk